Zmiana w Zarządzie

Informujemy wszystkich członków naszego Ogrodu, że w dniu 29.04.2014 r. na posiedzeniu dokonana została zmiana w składzie Zarządu na skutek rezygnacji z funkcji Prezesa i członka Zarządu Pana Stanisława Okruszka. Rezygnacja poduktowana została pogarszającym się stanem zdrowia.

Wykaz członków Zarządu ROD "Pod Herbem":

L.p. Imię nazwisko Funkcja Działka Telefon
1.Bronisław SzczecińskiPrezes106601 470 937
2.Anna MozerWiceprezes98510 332 905
3.Bogumiła StróżyckaSekretarz235505 227 455
4.Anna RafalskaSkarbnik105504 776 682
5.Jan FałekCzłonek170692 648 181
6.Henryk SzczepanowskiCzłonek234533 524 962

Komisja rewizyjna:

L.p. Imię nazwisko Funkcja Działka
1.Mariusz KlekocińskiPrzewodniczący237
2.Jan StrzelczykZ-ca Przewodniczącego122
3.Jerzy TurowiczZ-ca Przewodniczącego65
4.Zdzisław SroczyńskiCzłonek Komisji116
5.Marian BorowieckiCzłonek Komisji228

Komisja rozjemcza:

L.p. Imię nazwisko Funkcja Działka
1.Jerzy StępieńPrzewodniczący194
2.Danuta SkupińskaZ-ca Przewodniczącego60
3.Janina FilipczakCzłonek Komisji160
4.Wojciech HołyńskiCzłonek Komisji99

Powrót