Opłaty za działkę 2020

O G Ł O S Z E N I E

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i niemożliwością organizowania Walnych Zebrań, Krajowa Rada upoważniła Zarządy ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie funkcjonowania ROD w 2020 roku w wysokości opłat ubiegłorocznych tj. za działkę 300 m² należy wpłacić 343 zł.

W związku z powyższym podajemy obowiązujące kwoty zaliczek:
  1. składka członkowska 6,00 zł.- stała za działkę
  2. opłata za wodę 0,40 zł. / m2 za działkę
  3. opłata na rzecz ogrodu 0,40 zł./ m2 za działkę
  4. opłata za wywóz śmieci 63,00 zł. - stała za działkę
  5. stała opłata wodna 10,00 zł. - stała za działkę
  6. O Z Ł 0,08 zł. m 2 za działkę
Opłaty powinny być uiszczane w formie bezgotówkowej przelewem bankowym na konto:
PEKAO SA:
74 –1240 – 3116 – 1111 – 0010 – 3954 - 2255
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 24 Zarząd

Pobierz treść ogłoszenia.

Powrót