Kontenery na śmieci

I N F O R M A C J A

Informujemy działkowców, że w tym miesiącu (październik) nie będą już podstawiane pojemniki na śmieci ze względu na brak pieniędzy na ten cel, ponieważ pieniądze te były potrzebne na uregulowanie ostatniego rachunku za wodę.

Zarząd

Pobierz treść ogłoszenia.

Powrót