Wodomierze

I N F O R M A C J A

Zapraszamy wszystkich działkowców którzy są chętni do założenia wodomierza na swojej działce do „Domu Działkowca” w dniu 19.10.2019r. od godz 10ºº (lub tel. w innym terminie) w celu omówienia prac dotyczących z tym związanych. Każdy chętny wpisze się na listę i osobiście złoży na niej podpis

Po zakręceniu wody można będzie rozpocząć prace z tym związane. W związku z tym, że będą montowane wodomierze (na działkach) wszystkie punkty czerpalne z alejek będą likwidowane.

Obowiązkiem każdego działkowca będzie doprowadzenie wody z alejki do swojej działki we własnym zakresie.

Zarząd

Pobierz treść ogłoszenia.

Powrót