Zużycie wody

Informacja

Informujemy wszystkich działkowców, że z dn.03.09.2019 r. zakręcamy wodę z uwagi na brak pieniędzy na ten rok.
Zgodnie z preliminarzem na rok 2019 mieliśmy zagwarantowaną kwotę : 33.786,88 zł z wpłat działkowców. W chwili obecnej sytuacja wygląda następująco:
Rachunek za kwiecień – 2.028,46 zł
Rachunek za maj - 4.185,45 zł
Rachunek za czerwiec - 10.475,50 zł
Rachunek za lipiec - 12.636,22 zł
Rachunek za sierpień. - 8.016,69 zł
Ogółem 37.342,32 zł
37.342,32 – 33.786,88= 3.555,44zł (brak)
Dlatego zakręcamy wodę już teraz!!!

Pobierz treść ogłoszenia.

Powrót