Wywóz śmieci

INFORMACJA

W związku z wykorzystaniem całej kwoty przeznaczonej na wywóz śmieci w tym roku, w miesiącu październiku kontenery nie będą już podstawiane. Planowano wywóz śmieci przez 6 m-cy po 2 pojemniki (12 szt), a do końca września było podstawionych już 15 szt.

Jednocześnie informujemy, że kwota przeznaczona na śmieci na rok 2018 planowana na 1 działkę tj. 31 zł. Co daje ogólną kwotę na Ogród – 8.091 zł a poniesiony koszt całości w 2018r wyniósł – 12.004 zł. tj:(261 dz po 31 zł)
  1. śmieci komunalne – 6.792 zł
  2. rąbkowanie i wywóz gałęzi – 5.212 zł
Przygotowując preliminarz Zarząd nie planował wydatków na rąbkowanie i wywożenie gałęzi (to nie leży w gestii Zarządu). Z uwagi na zakaz palenia na działkach gałęzi Zarząd zorganizował rąbkowanie i wywóz co spowodowało duże przekroczenie wydatków związanych z wywózką śmieci o kwotę 3.949 zł. Wobec powyższego Zarząd informuje działkowców o zaistniałej sytuacji.

Zarząd

Pobierz treść

Powrót