Opłaty - przypomnienie

U W A G A !!!

Przypominamy o wpłacaniu należności za działkę. Termin upływa 30.06.2018 r. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki 8% w skali roku.

Zarząd

Pobierz treść ogłoszenia.

Powrót