Sprzedaż działek

I N F O R M A C J A

Zarząd ROD ”Pod Herbem” prosi o nie wieszanie na tablicach ogłoszeń oraz furtkach informacji dotyczących działek do sprzedaży.

Informacje takie należy zgłaszać do Zarządu. (Nr-y tel, podane są na wykazie czł. Zarządu, który wisi w gablocie od str. ul. Brzeźnickiej przy Domu Działkowca).

Zarząd

Pobierz treść ogłoszenia.

Powrót