Apel PZD OŁ

APEL
do DZIAŁKOWCÓW i ZARZĄDÓW
Rodzinnych Ogrodów Działkowych

W ostatnich tygodniach w niektórych mediach ukazały się publikacje atakujące naszą organizację, jej organy statutowe i sele działalności. Taki charakter miały wyemitowane w TVP1 w dniu 23 listopada 2016r., reportaż program "Magazyn Śledczy Anity Gargas" oraz artykuł Marcina Wójcika pt. "Ruch oporu na działkach" zamieszczony w dodatku Duży Format do Gazety Wyborczej, które rolę Polskiego Związku Działkowców sprowadziły do organizacji niemal o strukturze mafijnej, opartej na skorumpowanych działaczach.

Z przykrością stwierdzamy, że kolejny raz mamy do czynienia z zajadłością dziennikarską nie mającą nic wspólnego z obiektywizmem i rzetelnością. W swoich materiałach budują wizerunek PZD, jego władz i działączy, jako balast zbędny dla działkowców i społeczeństwa.

Nie możemy dopuścić do tego, by przeciwnikom Związku przy pomocy kłamstw i manipulacji opinią publiczną udało się skłócić nasze środowisko i doprowadzić do jego rozbicia. Tylko integracja działkowców, nasza jedność i jednomyślność jest gwarantem istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Gdy będziemy razem zjednoczeni wokół wspólnych celów damy odpór tym atakom i nie dopuścimy do zniszczenia 35-letniego dorobku PZD.

Apelujemy do wszystkich działkowców!

Weźmy jeszcze raz sprawy w swoje ręce! Brońmy fundamentalnych praw, które gwarantuje nam ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Działajmy razem na rzecz umacniania pozytywnego wizerunku Związku, promowania ogrodów jako miejsc przyjaznych dla działkowców i lokalnej społeczności.

Zaprotestujmy, występując w tej sprawie na piśmie, w indywidualnych listach, stanowiskach, korzystajmy z dostępu do mediów, wykorzystujmy internet.

Tylko dzięki naszej niezłomności Związek przetrwał pokonując rozmaite zakręty historii oraz wszelkie ataki ludzi nam nieprzychylnych.

Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd Łódzki

Łódź, dnia 10 grudnia 2016 roku.

Pobierz treść ogłoszenia.

Powrót