Zużycie wody

INFORMACJA

Zarząd ROD”Pod Herbem” informuje, że na wodę w/g preliminarza na rok 2016 ustalono składkę na kwotę:
25.751,70 zł - od wszystkich działkowców
- 21.153,07 zł - kwota jaką już wydano do końca m-ca lipca
4.598,68 zł - pozostało do końca sezonu ( składki te jeszcze nie wpłynęły).
W związku z czym należy wziąć pod uwagę że może nam braknąć pieniędzy na wodę, dlatego prosimy o jej rzetelne oszczędzanie. W innym przypadku woda może być zakręcona przed końcem sezonu.

Pobierz treść ogłoszenia.

Powrót