Numeracja działek

OGŁOSZENIE

Podaje się do wiadomości wszystkim działkowcom naszego Ogrodu, że zgodnie ze Statutem PZD i regulaminem ROD należy w terminie 14 dni ponumerować wszyskie działki, które nie posiadają numeracji w posób czytelny i widoczny od strony alejki, przy której mieści się działka. Ponadto pozostali działkowcy odnowią swoje numery tak żeby były widoczne.
SPRAWA PILNA

Z upow. Zarządu
Sekretarz - ROD "Pod Herbem"


Pobierz treść ogłoszenia.

Powrót