Wpłaty

UWAGA!!!

Przypominamy o wpłącaniu należności za działkę. Termin upływa 30.06.2015 r. Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe 8 w skali roku.

Zarząd

Powrót