Spalanie na działkach

Spalanie na działkach
ZABRONIONE

Zarząd ROD „Pod Herbem” przypomina wszystkim działkowcom, że spalanie odpadów roślinnych i traw na działkach jest bezwzględnie zabronione.

Zabrania się również spalania gałęzi oraz wszelkiego rodzaju plastiku.

Spalania odpadów zakazuje zarówno ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 185 poz.1243 art 13 ust.3 oraz Uchwała Rady Miasta z dnia 27.03.2013r.Nr.XXX/619/13.

Za złamanie zakazu można zostać ukaranym mandatem w wysokości do 500 zł przez Straż Miejską lub grzywną, która wynosi aż 5 tysięcy złotych.

Zakaz ten dotyczy również rozpalania ogniska przy Domu Działkowca.

Nie warto zatem ryzykować i zakłócać wypoczynku innym działkowcom oraz sąsiadom z domków jednorodzinnych. Odpady roślinne z działki powinny być wrzucane do kompostownika, który obowiązkowo musi znajdować się na każdej działce(regulamin).

Pozostałe odpady takie jak gałęzie drzew tniemy na drobno i w workach wrzucamy do podstawianych co pewnie czas pojemników.

ZarządPodstawa prawna:
- Uchwały Nr XXXI/619/13 w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. (tutaj treść uchwały)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243) art. 13 ust. 3 (tutaj treść obwieszczenia)

Pobierz treść ogłoszenia.

Powrót