Opłata za działkę 2015

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD „Pod Herbem” podaje do wiadomości, iż Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w dniu 21 marca 2015 roku uchwaliło stawki za użytkowanie działki w roku bieżącym:
  1. składka członkowska - 6,00 zł. - stała za działkę
  2. opłata za wodę - 0,07 zł. / m2 za działkę
  3. opłata na rzecz ogrodu - 0,40 zł./ m2 za działkę
  4. opłata za wywóz śmieci - 0,04 zł. m2 za działkę
  5. stała opłata wodna - 0,06 zł. m2 za działkę
  6. O Z Ł - 0,07 zł. m2 za działkę
Wobec powyższego za typową działkę 300 m2 użytkownik zapłaci łącznie 198,00 zł. Za działkę większą lub mniejszą odpowiednio mniej lub więcej.

Termin wpłat zgodnie z przepisami PZD upływa z dniem 30 czerwca 2015 roku.

Po tym terminie za każdy dzień zwłoki dodatkowo należy doliczyć odsetki ustawowe, które aktualnie wynoszą 8% w skali roku.

Wpłaty za użytkowanie działki należy dokonywać na rachunek bankowy (w przelewie podając numer działki) :

PEKAO SA:
74-1240-3116-1111-0010-3954-2255
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 24


W wyjątkowych przypadkach (podeszły wiek, niesprawność, itp.) można dokonać wpłaty u Skarbnika Ogrodu Pani Anny Rafalskiej na drukach ścisłego zarachowania obowiązujących w PZD w Domu Działkowca w każdy czwartek od godziny 16:30 do 18:30 oraz w sobotę od 13:30 do 15:30 na działce: Nr 105 u pani Anny Rafalskiej, pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym 504 77 66 82.

Ponadto informuje się wszystkich działkowców, ze zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 2 nowej ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r., Zarząd w stosunku do użytkowania działki, który nie dokonał wpłaty przez okres 6 m-cy po ustalonym terminie ma prawo podjąć uchwałę o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej w stosunku do takiej osoby.

Zarząd

Pobierz treść ogłoszenia.

Powrót