Po walnym zebraniu

Informacja

W dniu 21.03.2015 r. odbyło się Walne Zebranie ROD Pod Herbem podczas którego wybrany został nowy zarząd naszego ogrodu.

Nowym prezesem została Pani B. Stróżycka, dotychczasowa Sekretarz. Skład nowego zarządu zostanie opublikowany już wkrótce.

Powrót