Walne zebranie

Informacja

Zebranie Walne odbędzie się 21.03.2015 r.
Materiały sprawozdawcze dostępne będą od 14.03. do 20.03.2015 r.

Lista dyżurów członków Zarządu w tych dniach:

 1. 14.03 od godz. 15 do 16 - B. Stróżycka
 2. 16.03 od godz. 15 do 16 - A. Mozer
 3. 17.03 od godz. 15 do 16 - J. Stępień
 4. 18.03 od godz. 15 do 16 - H. Szczepanowski
 5. 19.03 od godz. 15 do 16 - A. Rafalska
 6. 20.03 od godz. 15 do 16 - B. Szczeciński

Przewodniczący zebrania pan Z.Landwójtowicz

Referujący :

 1. S.Rudzińska - materiały księgowe
 2. B.Szczeciński - sprawozdanie ROD za 2014 i projekt planu pracy na 2015 r.
 3. D.Klekociński - sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.

Protokółowanie i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji na Walne Zebranie:

 1. Bogumiła Strózycka

Program działania na rok 2015 opracuje:

 1. B.Szczeciński

Zarząd

Powrót