Utrzymanie porządku

Informuje się wszystkich działkowców naszego Ogrodu, że zgodnie z regulaminem ROD w rozdziale X - przepisy porządkowe § 84 pkt 1 ppkt 3 a i b napisane jest, że każdy działkowiec zobowiązany jest do utrzymania w czystości drogi, alei oraz rowów melioracyjnych.
Alejki do których przylegają działki po obu stronach kosimy do połowy ich szerokości. Natomiast na całej szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.
Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu grozi karą porządkową jaką jest upomnienie.

Powrót